Teenused

Raudteede mootorveduripargi nüüdisajastamine

Alates 2001. aastast tegeleb meie ettevõte aktiivselt AS "Kolomenski Zavod" toodangu eksporditarnetega, pakkudes mootorveduripargi nüüdisajastamise programmi Ida-Euroopa ja Aasia raudteedel. Praeguseks on AS Kolomenski Zavod üks Venemaa juhtivaid transpordi- ja energeetikateenuseid pakkuv ettevõte, mitmekesine nüüdisaegne ettevõte, mis toodab mootorvedureid, elektrivedureid, elektrijaamu, diiselmootoreid ja diiselgeneraatoreid ning nende varuosi. 1990. aastate algusest kuni tänapäevani on SRÜ riikide, Ida-Euroopa ja Aasia raudteed paljudes aspektides sarnased omaduste, ohutusnõuete ja standardite poolest ning neil on ka veeremiga seotud sarnased probleemid, kuna NSVL-i ja VMN-i ajal integreeriti nad ühtsesse transpordisüsteemi. Samadel põhjustel on raudteid oluliselt ühtlustanud mootorvedurite tüübid.

Varasemate mootorvedurite üleliigsuse tõttu ei pidanud raudtee omanikud 1990. aastatel ostma uusi ja uuendatud vanu mootorvedureid, kuid praeguseks on enamik nendest saanud nii vanaks, et vajavad diiselgeneraatoriseadmete nüüdisajastamist ja asendamist eesmärgiga pikendada mootorveduripargi tööiga veel 18-20 aastat ja minimaalsete kuludega. AS "Kolomenski Zavod" on traditsiooniline mootorvedurite ja nendele mõeldud diiselgeneraatorite tootja ja tarnija. Praeguseks on Kolomna seadmete ja tehnoloogia abil nüüdisajastatud enam kui 600 mootorvedurit ja paljud raudteed tahaksid oma mootorveduripargi nüüdisajastamise programmiga ühineda. Peamine nüüdisajastamise eelise AS "Kolomneski Zavod" tehnoloogia alusel seisneb selles, et tema toodang on kõige paremini kohandatud mootorvedurite olemasolevate seadmetega, mis võimaldab nüüdisajastada ilma lisaseadmeteta ja mis võivad töötada edukalt isegi 18-20 aastat, st projekt osutub palju odavamaks kui välismaa tootjate ettepanekud, mille puhul on vajalik vahetada peaaegu kõike, samuti asjaolu, nüüdisaegne Kolomna seade vastab kõikidele olemasolevatele ja üldtunnustatud standarditele, nõuetele, normidele, remondi- ja hooldusmäärustele.

Venemaal raudteede nüüdisajastamise kogemus näitab, et tasuvusaeg on kuni 5 aastat. Seega on Kolomna tehase toodetel vaieldamatu hinnaeelis ja kasutatavate mootorvedurite tüübiga seonduv sektorieelis.

Tööpinkide, töötlemiskeskuste ja muude metallitöötlemisseadmete tarnimine

Tegeleme klientide varustamisega kvaliteetsete metallitöötlemisseadmetega Aasia ja Euroopa tootjatelt. Pakume terviklahendusi kõrgtehnoloogia baasil, rakistust, mõõteseadmeid ja seadmete kasutuselevõtutöid. Pakume oma klientidele nõustamisteenuseid ja projektijuhtimise teenuseid, teostame paigaldust, koolitame kliendi vastavaid töötajaid, samuti pakume tarnitud seadmete teenust ja hooldust.

Valutoodete valdkonnas pakutavad inseneriteenused

Meie ettevõtte inseneribürool on praktilised kogemused kõrgtehnoloogiliste valutootmise rajamise nüüdisaegsete arengusuundade rakendamisel ja tellimuspõhiste valuprotsesside korraldamisel autotööstuse ja raudteetööstuse tööstusettevõtetes, kes uuendavad oma tootmisbaasi või loovad uusi tootmisvõimsusi. Suudame pakkuda kliendile kõiki teenuseid - alates ehitusdokumentide koostamisest kuni rajatise "käivitusvalmis" üleandmiseni, valuprotsesside automatiseerimise integreeritud lahendusi, mis võimaldavad märkimisväärselt vähendada omahinda, parandada kvaliteeti ja lühendada tootmisaega katsetatud ja hästi tõestatud lahenduste ja toodete põhjal.

Kliendile pakutavate teenuste loetelus sisalduvad:

Uuesti rajatavatele valutsehhidele:

  • valutootmise rajamiseks tehnilise ülesande koostamine ja ettevalmistamine koos kliendiga;
  • valandite nomenklatuuri analüüs ja nende tootmiseks vajalike tehnoloogiliste protsesside väljatöötamine;
  • projektieelsete ettepanekute väljatöötamine ja tootmise tehnomajanduslik põhjendamine;
  • rajatava tootmise tööprojekti väljatöötamine;
  • valuseadmete tarnimine ja käikulaskmine;
  • kliendi personali koolitamine;
  • valutootmise käimapanek;
  • tootmistehnoloogia arendamine praagi optimaalse tasemeni;

Rekonstrueeritavatele valutootmistele:

  • toimiva valutootmise tööanalüüs ja selle rekonstrueerimisettepanekute koostamine, sealhulgas:
  • valamistehnoloogia täiustamine või asendamine valandite spetsiifilise nomenklatuuri puhul;
  • valuseadmete nüüdisajastamine või väljavahetamine;
  • nüüdisaegsete valumaterjalide kasutamine;
  • projektieelsete ettepanekute väljatöötamine ja valutootmise rekonstrueerimise tehnomajanduslik põhjendamine;
  • valuseadmete tarnimine ja käimapanek;
  • autorijärelevalve rekonstrueeritava tootmise käikulaskmisel.